01/02/2023

Kiểm tra không phá hủy Mối hàn (NDT – Non Destructive Testing) là gì? Các phương pháp NDT thông dụng.

Kiểm tra không phá hủy Mối hàn NDT – viết tắt của cụm từ Non Destructive Testing. Đây là nhóm các phương pháp kiểm tra được […]
EnglishVietnamese