Đánh giá quy trình hàn.

Dựa trên các yêu cầu thực tế từ công trình, dự án, tiêu chuẩn, code áp dụng và các thông số thực tế đòi hỏi như chiều dầy, đường kính, vật liệu cơ bản, kiểu mối nối hàn, tư thế hàn, vật liệu hàn, phương pháp hàn sử dụng, sẽ đưa ra lựa chọn, thiết lập quy trình hàn thích hợp nhất có thể.

Quy trình hàn (Welding Procedure Specification - WPS) được thiết lập từ các dữ liệu thực tế sẽ theo trình tự từ quy trình sơ bộ đến kiểm tra thực tế qua mẫu hàn cuối cùng là kết quả đánh giá được ghi nhận qua PQR (Procedure Qualification Record). Nếu các thông số và kết quả đạt yêu cầu sẽ cho ra một WPS được phê duyệt (Ví dụ cụ thể qua ASME B&PV section IX, API-1104). Quá trình này MTS có thể tư vấn cho cơ sở tự thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư hàn MTS hoặc tổ chức đăng kiểm. Ngoài ra, với lực lượng nhân sự thợ hàn, kỹ sư hàn có nhiều kinh nghiệm thực tế và chứng chỉ quốc tế Welding Inspector (CSWIP/ CWI), MTS có thể đảm nhiệm thực hiện toàn bộ hay từng phần quá trình nêu trên theo yêu cầu cụ thể.
Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ này.