Phương pháp kiểm tra bột từ (hạt từ) (MT) 

Phương pháp kiểm tra bột từ (hạt từ) (MT) là một trong các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) rất phổ biến, được dùng để kiểm tra các vật liệu dễ nhiễm từ. Phương pháp này có khả năng phát hiện những khuyết tật hở ra trên bề mặt và ngay sát dưới bề mặt. Trong phương pháp này, vật thể kiểm tra trước hết được cho nhiễm từ bằng cách dùng một nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện, hoặc cho dòng điện đi qua trực tiếp hoặc chạy xung quanh vật thể kiểm tra. Từ trường cảm ứng vào trong vật thể kiểm tra gồm có các đường sức từ. Nơi nào có khuyết tật sẽ làm rối loạn đường sức, một vài đường sức này phải đi ra và quay vào vật thể. Những điểm đi ra và đi vào này tạo thành những cực từ trái ngược nhau. Khi những bột từ tính nhỏ được rắc lên bề mặt vật thể kiểm tra thì những cực từ này sẽ hút các bột từ tính để tạo thành chỉ thị nhìn thấy được gần giống như kích thước và hình dạng của khuyết tật.

Những kỹ thuật từ hóa 

 • Các kỹ thuật từ hoá trực tiếp bằng dòng điện: kỹ thuật này được thực hiện bằng cách cho một dòng điện chạy qua vật  kiểm tra thì sẽ tạo ra một từ trường và từ trường này được dùng để phát hiện các khuyết tật.
 • Các kỹ thuật từ hoá bằng từ thông (từ trường cảm ứng): trong những kỹ thuật này từ thông được tạo ra trong vật  kiểm tra bằng cách sử dụng một nam châm vĩnh cửu hoặc một dòng điện chạy trong cuộn dây hay một thanh dẫn.

Những ưu điểm của phương pháp kiểm tra bằng bột từ 

 • Có thể phát hiện được các khuyết tật hở trên bề mặt cũng như các khuyết tật nằm gần bề mặt của vật thể kiểm tra.
 • Có thể được sử dụng mà không cần cạo bỏ các lớp phủ bảo vệ mỏng trên bề mặt vật thể kiểm tra.
 • Không yêu cầu nghiêm ngặt về quá trình làm sạch bề mặt trước khi kiểm tra.
 • Thực hiện nhanh.
 • Cho độ nhạy cao.
 • Quá trình xử lý ít hơn vì thế khả năng gây ra sai số do người thực hiện kiểm tra thấp.

Một số hạn chế của phương pháp kiểm tra bằng bột từ

 • Không dùng được cho các vật liệu không nhiễm từ.
 • Chỉ nhạy đối với các khuyết tật có góc nằm trong khoảng từ 45 độ đến 90 độ so với hướng của các đường sức từ.
 • Thiết bị được dùng trong phương pháp này đắt tiền hơn.